Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By type of household

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per tipus de llar
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 63,179,7
Parella sola 70,882,8
Parella amb fills 77,281,1
parella amb algun fill menor 25 78,681,3
parella amb tots els fills majors 25 71,980,3
Pare o mare sol, amb fills 74,483,1
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 84,487,6
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 66,578,5
Llar amb altres persones 77,077,9
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.1.4/en