Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By relation with economic activity

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per relació amb l'activitat econòmica
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Ocupats 85,881,3
ocupats a jornada plena 86,482,6
ocupats a mitja jornada 81,571,4
Aturats 62,382,8
Pensionistes 53,176,1
Feines de la llar 60,486,0
Altres inactius 74,683,3
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.3.1/en