Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By type of work

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per tipus de feina i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Treballa per compte propi 86,683,2
Treballa per compte d'altri 85,580,8
amb contracte indefinit 86,180,4
amb contracte temp. o durada determin. 82,782,4
No consta ....
Total 85,881,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.3.2/en