Skip to main content

People aged 16 or more that have participated in activities related with the environment. By type of household and type of activity

Proporció de persones de 16 anys i més que han participat en activitats relacionades amb el medi ambient Per tipus de llar i tipus d'activitat
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Han participat en alguna activitat relacionada amb el medi ambient Col·laborar amb alguna organització en defensa del M.A. Participar en voluntariats ambientals Firmar en contra de situacions que perjudiquen el M.A. Manifestar-se contra alguna situació que considera perjudicial Han denunciat personalment algun problema
Llar unipersonal 14,43,6..10,55,1..
Parella sola 13,63,21,710,05,52,7
Parella amb fills 22,24,22,116,67,35,0
algun fill < 25 a. 23,45,12,617,66,95,2
tots els fills ≥ 25 a. 17,9....12,9....
Pare o mare sol, amb fills 19,2....16,3....
algun fill < 25 a. 25,6..........
tots els fills ≥ 25 a. 14,2..........
Llar amb altres persones 20,2....11,36,0..
Total 18,74,32,413,56,04,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.2.1.4/en