Skip to main content

People aged 16 and above that have participated in activities related with the environment. By marital status and type of activity

Proporció de persones de 16 anys i més que han participat en activitats relacionades amb el medi ambient Per estat civil legal i tipus d'activitat
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Han participat en alguna activitat relacionada amb el medi ambient Col·laborar amb alguna organització en defensa del M.A. Participar en voluntariats ambientals Firmar en contra de situacions que perjudiquen el M.A. Manifestar-se contra alguna situació que considera perjudicial Han denunciat personalment algun problema
Solter/a 17,75,73,111,96,53,6
Casat/ada 19,43,82,014,26,04,2
Vidu/vídua 10,5....9,6....
Separat/ada legalment o divorc. 27,6....19,9....
Total 18,74,32,413,56,04,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.2.2.5/en