Skip to main content

People aged 16 years or more that have not participated in activities related with the environment. By marital status and main reasons for not participating

Proporció de persones de 16 anys i més que no han participat en activitats relacionades amb el medi ambient Per estat civil legal i principals motius pels quals no hi participen
Principals motius pels quals no hi participen
No han participat en cap activitat Desconeixement Manca de temps No hi ha hagut motiu Desinterès Salut, edat Altres raons
Unitats: "No han participat": tant per cent total persones. "Motius": tant per cent persones que no participen.
Font: Idescat.
Solter/a 82,357,749,814,911,12,49,5
Casat/ada 80,652,746,714,812,411,79,6
Vidu/vídua 89,539,423,17,412,443,25,6
Separat/ada legalment o divorc. 72,456,154,918,717,0....
Total 81,353,346,214,412,211,29,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.2.5.5/en