Skip to main content
Valor mitjà de l'indicador de medi ambient i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Indicador de medi ambient baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 6,121,380,718,0100
Parella sola 6,420,178,121,8100
Parella amb algun fill < 25 anys 6,380,377,921,8100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 6,471,376,122,5100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 6,490,073,326,7100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 6,250,577,122,4100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 6,364,274,621,2100
Llar amb altres persones 6,321,972,325,8100
Total 6,400,777,621,6100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.1.1.4/en