Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió estalvi d'energia i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Estalvi d'energia baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 6,370,081,418,6100
Parella sola 6,640,068,931,1100
Parella amb algun fill < 25 anys 6,760,061,338,7100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 6,720,069,630,4100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 6,770,064,235,8100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 6,510,080,319,7100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 6,780,062,038,0100
Llar amb altres persones 6,500,077,122,9100
Total 6,550,069,830,2100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.3.1.4/en