Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió estalvi d'energia i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Estalvi d'energia baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Sense estudis 6,240,085,914,1100
Estudis primaris o equivalents 6,530,075,324,7100
Ensenyament secundari 1a etapa 6,450,076,723,3100
Estudis de batxillerat 6,660,068,331,7100
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 6,730,061,338,7100
Ens. profes. grau superior o equiv. 6,930,060,339,7100
Estudis univ. de 1r cicle o equiv. 6,840,056,243,8100
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 6,910,055,644,4100
Total 6,550,069,830,2100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.3.2.5/en