Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió residus habituals i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Residus habituals baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 7,4119,56,673,9100
Parella sola 8,499,34,486,4100
Parella amb algun fill < 25 anys 7,9213,64,881,6100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 8,408,94,986,2100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 8,3110,85,683,6100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 8,248,08,283,8100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 7,1522,62,774,8100
Llar amb altres persones 8,0116,32,880,9100
Total 8,0113,55,081,5100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.4.1.4/en