Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió residus habituals i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per ingressos mensuals nets de la llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Residus habituals baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 1.100 € 7,4418,86,674,6100
De 1.101 a 1.800 € 7,9914,34,681,1100
De 1.801 a 2.700 € 8,3610,52,686,9100
Més de 2.700 € 8,029,66,883,7100
Total 8,0113,55,081,5100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.4.1.5/en