Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió residus ocasionals i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Residus ocasionals baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 6,643,256,540,3100
Parella sola 7,450,936,263,0100
Parella amb algun fill < 25 anys 7,601,033,565,5100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 7,721,230,368,6100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 7,415,529,964,6100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 7,020,150,949,0100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 7,249,026,464,6100
Llar amb altres persones 6,944,949,046,2100
Total 7,292,140,057,9100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.5.1.4/en