Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió transport i mobilitat i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per ingressos mensuals nets de la llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Transport i mobilitat baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 1.100 € 6,2411,740,148,2100
De 1.101 a 1.800 € 5,3825,353,021,7100
De 1.801 a 2.700 € 5,1726,761,212,0100
Més de 2.700 € 5,0027,762,110,1100
Total 5,4422,454,323,3100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.7.1.5/en