Saltar al contingut principal

PMH Padró municipal d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L'any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de l'INE. A partir del 1998 s'obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d'any).

L'Idescat elabora una explotació estadística del Padró municipal d'habitants. La informació es difon pel lloc de residència de la població fins a l'àmbit municipal i està desagregada per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions