Metodologia T

L'article 164 de l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat de Catalunya, en matèria de seguretat pública, el control i la vigilància del trànsit i concretament a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra totes les funcions pròpies d'un cos de policia. Alhora, l'article 132 estableix que la Generalitat té, en el territori de Catalunya, la competència exclusiva en emergències i protecció civil.

La Policia de la Generalitat actua en dos àmbits. D'una banda, en relació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i, d'altra banda, amb les policies locals, mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya i les juntes locals de seguretat, respectivament.

Concretament desenvolupa les funcions de:

  • Seguretat ciutadana i ordre públic, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a les persones i els béns.
  • Policia administrativa.
  • Policia judicial d'investigació criminal, inclòs el crim organitzat i terrorisme, en els termes que estableix la llei.
  • Resolució amistosa de conflictes privats.
  • Cooperació i col·laboració amb les entitats locals.
  • Policia en seguretat viària i trànsit, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els béns a les vies interurbanes i, si és el cas, a les urbanes.
  • Policia en matèria d'emergències i protecció civil.

La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en nou regions: Girona, Ponent, Pirineu Occidental, Central, Metropolitana Nord, Barcelona, Metropolitana Sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

L'Estadística d'efectius dels mossos d'esquadra presenta els efectius segons les diferents graduacions: comissari, intendent, inspector, sotsinspector, sergent, caporal i agent. El nivell territorial és l'àmbit del Pla territorial i el total de Catalunya.

La font de les dades és el Departament d'Interior.