Saltar al contingut principal

Projeccions de població

L'actuació estadística Projeccions de població té com a objectiu l'avaluació de les xifres futures de la població de Catalunya classificades segons el sexe, l'edat i el territori de residència. La base de les projeccions són les Estimacions postcensals de població, a les quals s'apliquen supòsits sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i la migració.

L'Idescat elabora quinquennalment una sèrie de productes estadístics que pertanyen a la categoria de projeccions de població, d'acord amb diferents hipòtesis de caràcter demogràfic. En primer lloc, actualitza les projeccions de població per sexe i edat, seguidament les projeccions de població activa i, finalment, les projeccions de població en edat escolar.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

En altres seccions