Per components. Índexs M

Productivitat total dels factors (PTF). Per components. Índexs Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Unitats: Base 2010 = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB.
Producte interior brut (PIB) 104,5 101,1 97,6 95,4 96,4 99,5 100,0 99,4 103,8 104,3 100,9 96,8 93,1 89,5 86,3 84,0 81,5
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 107,2 105,7 103,2 101,5 100,7 101,3 100,0 98,6 101,4 104,3 105,1 104,7 103,4 102,6 102,7 103,4 103,4
Treball 89,2 91,2 92,3 93,8 96,5 97,7 100,0 98,6 92,8 88,2 84,8 82,3 80,0 76,9 73,6 71,8 68,2
Capital 121,7 117,8 115,4 112,5 106,9 104,7 100,0 102,8 114,4 123,7 130,4 135,6 140,1 146,3 153,0 156,6 163,8
Evolució dels factors de producció:
Treball 93,0 89,8 88,6 87,6 91,2 96,1 100,0 102,7 109,5 108,8 104,8 101,2 99,4 96,7 93,6 91,1 89,1
Capital 102,0 101,4 100,7 100,4 100,3 100,2 100,0 99,1 95,9 92,5 88,5 84,9 82,0 79,2 76,0 73,0 70,2
Dades de referència:
Relació capital-treball 109,7 112,9 113,6 114,5 110,0 104,3 100,0 96,6 87,6 85,1 84,4 83,9 82,5 81,9 81,2 80,1 78,8
Productivitat mitjana treball 112,4 112,5 110,2 108,9 105,7 103,5 100,0 96,8 94,7 95,9 96,3 95,6 93,7 92,6 92,2 92,2 91,4
Productivitat mitjana capital 102,5 99,7 97,0 95,1 96,1 99,2 100,0 100,3 108,1 112,8 114,0 113,9 113,5 113,1 113,6 115,1 116,0

Taules disponibles

Sou aquí: