Per components. Índexs M

Productivitat total dels factors (PTF). Per components. Índexs Catalunya.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Producte interior brut (PIB) 108,1 104,5 100,9 97,1 95,1 96,1 99,5 100,0 99,4 103,8 104,3 100,9 96,8 93,1 89,5 86,3 84,0 81,5
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 108,2 107,0 105,7 103,3 101,7 100,8 101,3 100,0 98,6 101,3 104,1 104,9 104,5 103,3 102,5 102,5 103,2 103,2
Treball 93,6 94,6 94,1 94,4 95,4 96,5 97,7 100,0 98,6 92,8 88,2 84,8 82,3 80,0 76,9 73,6 71,8 68,2
Capital 112,8 110,7 111,9 111,2 109,3 106,9 104,7 100,0 102,8 114,4 123,7 130,4 135,6 140,1 146,3 153,0 156,6 163,8
Evolució dels factors de producció:
Treball 96,3 93,4 89,9 87,9 87,1 90,3 96,1 100,0 102,7 109,5 108,8 104,8 101,2 99,4 96,7 93,6 91,1 89,1
Capital 103,4 102,1 101,1 100,4 100,4 100,3 100,2 100,0 99,1 95,9 92,5 88,5 84,9 82,0 79,2 76,0 73,0 70,2
Dades de referència:
Relació capital-treball 107,3 109,2 112,5 114,3 115,3 111,0 104,3 100,0 96,6 87,6 85,1 84,4 83,9 82,5 81,9 81,2 80,1 78,8
Productivitat mitjana treball 112,2 111,9 112,2 110,5 109,3 106,3 103,5 100,0 96,8 94,7 95,9 96,3 95,6 93,7 92,6 92,2 92,2 91,4
Productivitat mitjana capital 104,6 102,4 99,8 96,7 94,8 95,8 99,2 100,0 100,3 108,1 112,8 114,0 113,9 113,5 113,1 113,6 115,1 116,0
Unitats: Base 2010 = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB.

Taules disponibles

Sou aquí: