Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) M

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Catalunya
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 06. Processos químics inorgànics 07. Processos químics orgànics 08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 09. Indústria fotogràfica 10. Processos tèrmics 11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08) 15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 16. Residus no especificats 17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà 20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva Total
especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.
2015 76 18.177 18.254 139 759.403 759.542 1.350 119.821 121.171 874 42.831 43.705 57 311 369 11.832 60.567 72.399 201.229 102.185 303.414 13.492 23.645 37.138 1.224 39 1.263 41.273 469.022 510.295 25.696 14.282 39.978 7.758 322.106 329.864 15.193 0 15.193 5.022 0 5.022 31.960 71.330 103.290 24.177 43.612 67.789 3.213 195.827 199.040 20.711 879 21.590 3.472 77.778 81.250 2.112 855.610 857.722 410.860 3.177.427 3.588.286
2014 15 4.628 4.643 109 765.805 765.914 2.024 211.135 213.159 792 39.921 40.713 532 317 850 13.232 59.664 72.896 214.596 97.469 312.066 12.420 12.085 24.506 655 51 705 37.661 444.544 482.204 22.775 12.196 34.970 8.578 324.675 333.253 12.893 0 12.893 6.858 0 6.858 29.375 73.941 103.316 22.812 38.594 61.407 3.626 220.191 223.817 17.406 671 18.077 3.406 63.904 67.310 2.577 824.333 826.910 412.342 3.194.124 3.606.467
2013 24 10.918 10.943 128 776.993 777.121 1.592 219.391 220.983 836 34.296 35.133 140 367 507 11.913 56.942 68.855 186.285 90.003 276.287 11.766 12.248 24.014 849 60 909 39.569 459.804 499.372 20.194 12.569 32.763 8.175 293.370 301.545 16.288 0 16.288 6.636 0 6.636 33.765 70.462 104.227 22.104 41.635 63.739 5.641 264.512 270.153 21.224 546 21.770 3.855 56.053 59.908 2.504 835.093 837.597 393.488 3.235.262 3.628.751
2012 20 6.119 6.139 1.061 797.691 798.751 1.360 217.268 218.629 554 34.872 35.426 196 252 449 11.091 77.199 88.290 205.684 93.446 299.130 12.717 10.328 23.045 670 24 693 38.282 469.238 507.520 19.604 12.833 32.436 7.963 293.742 301.704 20.327 0 20.327 7.690 0 7.690 31.693 68.535 100.228 22.214 54.210 76.424 3.828 219.600 223.428 21.357 283 21.640 5.612 47.447 53.059 2.716 801.512 804.228 414.637 3.204.598 3.619.235
2011 112 9.889 10.001 1.794 879.928 881.721 1.687 221.940 223.627 962 40.297 41.259 612 185 797 12.153 80.846 92.999 211.300 111.847 323.147 17.703 13.845 31.548 1.422 35 1.457 43.524 536.232 579.756 24.832 13.324 38.156 9.459 311.786 321.245 26.386 0 26.386 9.576 0 9.576 38.083 73.305 111.388 29.116 30.636 59.752 5.057 271.743 276.800 21.756 374 22.130 3.968 70.699 74.668 2.388 798.550 800.938 461.891 3.465.461 3.927.352

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal

Taules disponibles

Sou aquí: