Saltar al contingut principal

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2010

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TIC-L) permet conèixer l'equipament en TIC (televisió, telèfon fix, telèfon mòbil, equipament informàtic, connexió a Internet) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat, per mitjà d'un conveni entre ambdós instituts. L'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a Catalunya. La informació obtinguda és comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països.

Els resultats sobre l'equipament en TIC dels habitatges es presenten desagregats per les característiques de les llars (dimensió del municipi i dimensió de la llar). Les taules que contenen els resultats sobre l'ús de les TIC ofereixen la informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

La informació publicada fa referència als habitatges on viu almenys una persona de 16 a 74 anys i a les persones d'aquest mateix grup d'edat.

A més dels resultats per al 2010, es pot consultar la informació d'aquesta operació per a altres anys a l'apartat Economia. També està disponible una versió simplificada dels resultats als indicadors d'estructura econòmica.

Per altra banda, la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC) difon informació sobre aquesta estadística i altres estudis propis sobre l'impacte de les TIC a Catalunya.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll10