Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2013 M

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TIC-L) permet conèixer l'equipament en TIC (televisió, telèfon fix, telèfon mòbil, equipament informàtic, connexió a Internet) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat, per mitjà d'un conveni entre ambdós instituts. L'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a Catalunya. La informació obtinguda és comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països.

Els resultats sobre l'equipament en TIC dels habitatges es presenten desagregats per les característiques de les llars (dimensió del municipi i dimensió de la llar). Les taules que contenen els resultats sobre l'ús de les TIC ofereixen la informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

La informació publicada fa referència als habitatges on viu almenys una persona de 16 a 74 anys i a les persones d'aquest mateix grup d'edat.

Dos aspectes destacables d'aquesta edició de l'enquesta són, per una banda, que les dades s'han calculat utilitzant estimacions de població provinents del Cens 2011 i, per l'altra, que els resultats sobre l'ús de TIC s'han calibrat per nacionalitat, a més d'aplicar el tradicional calibratge per sexe i edat. Aquests dos fets comporten un tall en les sèries de dades publicades fins aquest any i no permeten fer comparacions homogènies. Per aquest motiu, serà necessari revisar les dades de les publicacions TIC-L corresponents a anys anteriors al 2013. Aquesta revisió consistirà en recalcular les dades tenint en compte les noves estimacions de població derivades del Cens de població i el nou calibratge per nacionalitat.

A més dels resultats per al 2013, es pot consultar la informació d'aquesta operació per a altres anys a l'apartat Economia. També està disponible una versió simplificada dels resultats als indicadors d'estructura econòmica.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll13

Sou aquí: