Organització a la qual es va fer la reclamació M

Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys que han presentat alguna reclamació. Segons característiques de l'habitatge i tipus d'organització a la qual s'ha fet la reclamació Catalunya. 2017
Total Admó pública o entitats de defensa del consumidor Atenció al client de l'empresa proveïdora del servei Altres
Grandària de la llar
1 membre 39.690 0,0 99,5 10,1
2 membres 90.820 11,3 98,7 1,3
3 membres 110.292 2,4 98,0 0,8
4 membres 96.483 13,4 98,2 2,4
5 membres o més 34.750 4,9 95,6 3,7
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 126.751 8,8 97,7 1,7
De 50.000 a menys 100.000 46.473 8,6 99,2 0,8
De 20.000 a menys 50.000 77.379 11,5 100,0 5,0
De 10.000 a menys 20.000 45.657 0,8 99,6 0,0
Menys de 10.000 75.776 4,1 95,7 4,4
Total 372.036 7,4 98,2 2,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Taules disponibles [+]