Organització a la qual es va fer la reclamació M

Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys que han presentat alguna reclamació. Segons característiques de l'habitatge i tipus d'organització a la qual s'ha fet la reclamació Catalunya. 2015
Total Admó pública o entitats de defensa del consumidor Atenció al client de l'empresa proveïdora Altres
Grandària de la llar
1 membre 44.703 2,5 99,9 2,2
2 membres 79.081 4,4 97,8 0,9
3 membres 159.070 2,5 98,6 1,1
4 membres 105.651 6,8 94,6 1,0
5 membres o més 32.146 0,1 99,8 0,0
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 166.282 1,5 96,6 0,7
De 50.000 a menys 100.000 37.353 0,0 97,9 0,0
De 20.000 a menys 50.000 64.378 0,8 100,0 0,0
De 10.000 a menys 20.000 67.768 12,6 99,3 0,5
Menys de 10.000 84.869 5,2 96,7 3,5
Total 420.650 3,8 97,7 1,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Departament de la Presidència.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Taules disponibles [+]