Arguments per comprar a través d'Internet M

Persones de 16 a 74 anys que han comprat a través d'Internet en els darrers 12 mesos. Segons característiques demogràfiques i han valorat molt important determinats arguments a l'hora de comprar per Internet Catalunya. 2015
Total Àmplia varietat de béns i seveis Preus més baixos Pàgina web fàcil d'utilitzar Raons de conveniència Oportunitat de comprar productes no disponibles en l'entorn o regió Opinions i referències del lloc web per part d'altres usuaris Seguretat sobre drets legals i garanties
Sexe
Home 1.426.032 63,8 59,9 72,1 49,3 59,1 44,9 81,2
Dona 1.308.285 73,6 63,8 78,5 54,9 55,5 46,4 91,4
Edat
De 16 a 24 anys 409.422 67,4 62,3 57,4 53,5 60,7 51,2 83,1
De 25 a 34 anys 629.192 77,1 46,1 61,0 43,9 78,4 33,9 72,5
De 35 a 44 anys 703.957 62,8 72,6 79,4 51,9 57,8 50,8 90,1
De 45 a 54 anys 611.169 72,9 63,5 88,8 61,8 48,5 46,6 94,0
De 55 a 64 anys 290.003 64,2 66,9 88,0 43,3 32,0 50,1 92,1
De 65 a 74 anys 90.574 42,3 55,7 87,4 62,2 33,9 40,1 89,2
Grandària de la llar
1 membre 175.678 64,5 53,3 69,4 53,3 47,5 53,2 93,5
2 membres 651.849 62,6 61,9 84,8 47,9 42,8 48,9 90,6
3 membres 866.663 71,0 59,8 80,3 51,4 60,6 44,0 77,2
4 membres 725.502 69,0 68,1 62,6 56,3 63,0 47,2 89,4
5 membres o més 314.625 75,0 56,9 73,1 51,0 71,3 35,5 89,5
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 1.240.361 70,7 53,8 81,6 44,8 53,5 47,0 82,8
De 50.000 a menys 100.000 343.096 67,1 65,1 78,4 47,4 59,9 48,8 94,1
De 20.000 a menys 50.000 384.441 66,1 66,2 65,7 60,6 62,4 39,4 90,9
De 10.000 a menys 20.000 383.119 66,7 77,0 63,6 62,3 57,4 42,3 84,9
Menys de 10.000 383.300 66,7 64,8 72,2 60,1 62,6 47,9 86,0
Nacionalitat
Espanyola 2.507.757 68,3 60,5 73,7 50,8 59,3 44,1 87,0
Estrangera 226.560 70,2 75,4 91,1 65,3 36,0 61,9 75,7
Total 2.734.317 68,5 61,8 75,1 52,0 57,4 45,6 86,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Departament de la Presidència.
Persones de 16 a 74 anys que han comprat a través d'Internet en els darrers 12 mesos. Segons característiques socioeconòmiques i han valorat molt important determinats arguments a l'hora de comprar per Internet Catalunya. 2015
Total Àmplia varietat de béns i seveis Preus més baixos Pàgina web fàcil d'utilitzar Raons de conveniència Oportunitat de comprar productes no disponibles en l'entorn o regió Opinions i referències del lloc web per part d'altres usuaris Seguretat sobre drets legals i garanties
Nivell estudis acabats
Sense estudis 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educació primària 101.068 59,0 78,2 84,6 42,9 39,6 44,7 92,3
1a etapa d'educació secundària 409.031 67,7 57,1 79,0 46,2 68,6 48,9 87,9
2a etapa d'educació secundària 855.537 69,3 60,5 64,9 51,1 54,0 43,3 90,7
Formació professional superior 333.460 78,5 72,0 74,6 62,5 57,1 52,8 87,3
Diplomatura universitària i equivalents 348.286 68,9 68,0 88,2 53,0 50,4 47,4 94,9
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 681.168 65,9 55,2 77,1 53,3 61,2 43,2 72,9
Doctorat universitari 5.767 58,5 48,2 58,5 34,8 49,5 20,7 81,9
Altres 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 1.602.465 68,3 63,7 74,8 52,8 58,4 44,8 82,6
Treballador per compte propi 277.737 68,6 54,5 75,1 43,0 52,4 43,5 93,4
Aturat 361.147 72,1 64,8 76,6 54,6 62,1 46,9 94,6
Estudiant 249.543 72,4 51,5 60,2 55,8 69,6 56,5 80,8
Pensionista 164.416 64,8 60,6 85,9 61,7 39,1 45,8 91,6
Feines de la llar 46.816 72,9 69,6 99,5 36,0 17,3 40,4 95,9
Altra situació laboral 32.193 51,8 56,3 80,0 27,1 53,2 26,6 94,6
Total 2.734.317 68,9 61,7 74,9 52,2 57,4 45,8 86,0
Unitats: Tant per cent.

Taules disponibles [+]