Arguments per comprar a través d'Internet M

Persones de 16 a 74 anys que han comprat a través d'Internet en els darrers 12 mesos. Segons característiques demogràfiques i han valorat molt important determinats arguments a l'hora de comprar per Internet Catalunya. 2017
Total Àmplia varietat de béns i seveis Preus més baixos Pàgina web fàcil d'utilitzar Raons de conveniència Oportunitat de comprar productes no disponibles en l'entorn o regió Opinions i referències del lloc web per part d'altres usuaris Seguretat sobre drets legals i garanties
Sexe
Home 1.584.461 55,8 62,7 70,2 54,4 53,2 33,0 86,2
Dona 1.397.991 63,0 52,3 73,7 52,6 62,6 50,1 84,5
Edat
De 16 a 24 anys 418.686 44,3 48,6 45,9 46,4 63,5 41,8 81,3
De 25 a 34 anys 595.278 72,9 55,7 89,5 43,8 58,5 43,5 86,2
De 35 a 44 anys 793.315 50,4 64,4 93,4 57,3 56,5 45,5 87,7
De 45 a 54 anys 684.034 64,0 54,3 71,9 60,0 58,0 37,6 84,1
De 55 a 64 anys 357.786 65,2 62,8 30,0 51,7 57,7 29,7 85,2
De 65 a 74 anys 133.352 56,6 61,4 57,9 69,2 40,1 48,8 88,4
Grandària de la llar
1 membre 247.992 85,7 28,8 36,4 30,6 83,2 71,9 97,2
2 membres 614.038 52,8 61,0 78,7 57,9 44,6 34,4 87,8
3 membres 906.880 61,4 56,8 73,5 55,2 55,9 36,3 80,2
4 membres 989.614 53,2 64,0 72,9 54,5 60,8 42,6 86,0
5 membres o més 223.926 65,2 57,7 80,9 56,5 57,9 37,3 84,6
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 1.289.141 53,5 58,2 66,0 50,9 53,8 42,4 83,1
De 50.000 a menys 100.000 333.540 65,8 49,6 85,0 50,6 49,6 38,7 91,8
De 20.000 a menys 50.000 469.034 64,1 58,6 77,8 57,3 60,8 29,9 85,8
De 10.000 a menys 20.000 371.236 68,4 68,9 72,4 54,0 63,3 48,6 80,8
Menys de 10.000 519.500 58,1 53,5 72,1 58,5 65,3 43,7 90,1
Nacionalitat
Espanyola 2.719.024 59,9 58,1 72,1 55,5 60,7 41,1 88,3
Estrangera 263.427 52,1 55,1 69,1 33,5 26,4 40,6 55,9
Total 2.982.451 59,2 57,8 71,8 53,6 57,6 41,0 85,4
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.
Persones de 16 a 74 anys que han comprat a través d'Internet en els darrers 12 mesos. Segons característiques socioeconòmiques i han valorat molt important determinats arguments a l'hora de comprar per Internet Catalunya. 2017
Total Àmplia varietat de béns i seveis Preus més baixos Pàgina web fàcil d'utilitzar Raons de conveniència Oportunitat de comprar productes no disponibles en l'entorn o regió Opinions i referències del lloc web per part d'altres usuaris Seguretat sobre drets legals i garanties
Nivell estudis acabats
Sense estudis 11.197 65,1 51,0 46,0 33,1 34,6 32,4 91,9
Educació primària 89.297 67,9 60,0 83,9 42,2 62,2 44,1 81,2
1a etapa d'educació secundària 474.871 40,4 63,5 60,5 57,3 50,2 43,7 87,2
2a etapa d'educació secundària 789.171 68,3 51,1 68,3 44,1 65,4 54,3 85,7
Formació professional superior 417.034 64,4 69,2 82,1 56,7 64,4 28,4 92,0
Diplomatura universitària i equivalents 512.794 63,9 56,1 68,9 57,7 42,7 26,1 80,3
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 641.179 54,9 58,4 79,0 58,9 61,6 44,8 83,6
Doctorat universitari 36.710 23,8 21,7 63,1 69,3 57,7 11,4 90,5
Altres 10.197 100,0 6,2 100,0 0,0 6,3 0,0 100,0
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 1.730.845 58,8 60,1 69,6 54,9 59,4 40,4 89,3
Treballador per compte propi 348.608 65,8 48,0 87,3 54,6 57,9 45,7 78,9
Aturat 279.536 57,3 51,8 63,2 35,6 50,5 38,8 70,3
Estudiant 286.106 50,2 56,3 56,4 50,9 54,8 39,2 79,2
Pensionista 211.823 67,7 62,6 85,9 62,1 48,2 39,7 91,7
Feines de la llar 58.447 71,1 59,7 97,0 65,2 91,8 65,2 75,0
Altra situació laboral 67.086 44,4 64,6 86,2 62,5 52,5 33,0 97,5
Total 2.982.451 59,2 57,8 71,8 53,6 57,6 41,0 85,4
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.

Taules disponibles [+]