Rectificació 106 MAtom

Rectificacions
+ Informació afectada Àrea temàtica Data pub. Data rect.
* Millora de les dades
106* Població ETCA (%) i taxa vinculació ETCA Xifres de població 2012.04.13 2012.04.17

Les dades de Població ETCA (%) publicades a la taula "Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA. Anys 2002-2010" del Banc d'estadístiques de municipis i comarques i a les taules "Estimacions de població estacional. Per trimestres. Comarques 2002-2010" i "Estimacions de població estacional. Municipis amb més població ETCA 2002-2010" de l'Anuari estadístic de Catalunya, i la dada de taxa de vinculació ETCA publicada a la taula "Estimacions de població vinculada ETCA i taxa de vinculació. Anys 2002-2010" del Banc d'estadístiques de municipis i comarques publicades el 13 d'abril del 2012 han estat revisades el 17 d'abril del 2012, atès que s'han incorporat en el càlcul tots els decimals.

Enllaços amb la informació rectificada

Àrea de desenvolupadors

Sou aquí: