Saltar al contingut principal

Rectificació 106

Rectificacions
+ Informació afectada Àrea temàtica Data pub. Data rect.
* Millora de les dades
106* Població ETCA (%) i taxa vinculació ETCA Xifres de població 13/04/2012 17/04/2012

Les dades de Població ETCA (%) publicades a la taula "Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA. Anys 2002-2010" del Banc d'estadístiques de municipis i comarques i a les taules "Estimacions de població estacional. Per trimestres. Comarques 2002-2010" i "Estimacions de població estacional. Municipis amb més població ETCA 2002-2010" de l'Anuari estadístic de Catalunya, i la dada de taxa de vinculació ETCA publicada a la taula "Estimacions de població vinculada ETCA i taxa de vinculació. Anys 2002-2010" del Banc d'estadístiques de municipis i comarques publicades el 13 d'abril del 2012 han estat revisades el 17 d'abril del 2012, atès que s'han incorporat en el càlcul tots els decimals.

Enllaços amb la informació rectificada