Rectificació 292 MAtom

Rectificacions
+ Informació afectada Àrea temàtica Data pub. Data rect.
292  Ús de TIC empreses Recerca · Tecnologia 2014.12.17 2017.10.30

En l'enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE), les taules indicades a sota contenien un error que es va corregir el 30 d'octubre de 2017 "Empreses de 10 ocupats o més. Per sector d'activitat i ús de mitjans socials. ETICCE 2014-2015" : En la taula publicada el 25 de novembre de 2015 la fila corresponent a "Ús de mitjans socials" contenia el valor absolut i no el percentatge "Empreses de 10 ocupats o més. Per nombre d'ocupats i disponibilitat de TIC. ETICCE 2013-2014": En la taula publicada el 17 de desembre de 2014 les columnes estaven intercanviades. "Empreses de 10 ocupats o més. Per nombre d'ocupats i tipus de programari de codi obert. ETICCE 2013-2014": En la taula publicada el 17 de desembre de 2014 les columnes estaven intercanviades. "Empreses de 10 ocupats o més amb connexió a Internet. Catalunya. ETICCE 2013-2014": En la taula publicada el 17 de desembre de 2014 la fila del total estava multiplicada per 100

Enllaços amb la informació rectificada

Àrea de desenvolupadors

Sou aquí: