Rectificacions. Segons [Àrea temàtica]↓ MAtom

Rectificacions
Informació afectada Àrea temàtica descendent Data pub. Data rect.
* Millora de les dades
302  Mortalitat estandarditzada Xifres de població 2017.03.03 2018.04.06
298  Adopció internacional Xifres de població 2018.02.07 2018.02.13
287  Població a 1 de gener Xifres de població 2017.05.09 2017.09.06
262  Coneixement del català Xifres de població 2015.02.12 2017.02.14
234  Població segons lloc de naixement Xifres de població 2016.03.03 2016.04.04
219  Població estacional Xifres de població 2014.11.06 2015.11.04
215  Població estacional Xifres de població 2014.11.06 2015.10.09
172  Esperança de vida en néixer Xifres de població 2014.03.13 2014.06.05
107  Estimacions població ETCA Xifres de població 2012.04.16 2012.04.16
106* Població ETCA (%) i taxa vinculació ETCA Xifres de població 2012.04.13 2012.04.17
97  Població 65 anys i més Xifres de població 2011.11.17 2011.12.05
321* Estadística de l'activitat hotelera. Dades definitives del juliol del 2017 Turisme 2018.08.27 2018.09.18
307  Turisme dels residents de Catalunya Turisme 2018.04.19 2018.05.03
306  Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat Turisme 2018.04.19 2018.05.03
296  Viatges i despesa declarada del turisme dels residents de Catalunya Turisme 2017.06.28 2018.01.22
  • Pàgina següent

Àrea de desenvolupadors

Sou aquí: