Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques
Població segons llengua d'identificació Metodologia
Catalunya. Any 2013.
Llengües més freqüentsPoblació%
Català2.275,1336,38
Castellà2.973,5747,55
Ambdues437,637,00
Aranès2,310,04
Àrab132,222,11
Romanès44,510,71
Berber Amazic33,250,53
Rus28,000,45
Francès27,400,44
Anglès26,770,43
Italià....
Portuguès19,190,31
Gallec12,520,20
Altres llengües153,382,45
Altres combinacions de llengües34,050,54
No consta30,030,48
Total6.253,80100,00
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.
.. Dades no significatives per al càlcul.

Trieu una opció T=taula