Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques
Població segons llengua d'identificació Metodologia
Catalunya. Any 2008.
Llengües més freqüentsPoblació%
Català2.295,337,3
Castellà2.867,546,5
Ambdues542,88,8
Àrab149,22,4
Aranès2,30,0
Romanès49,30,8
Gallec8,70,1
Francès13,90,2
Portuguès15,80,3
Rus....
Anglès....
Altres llengües111,61,8
Altres combinacions de llengües42,60,7
No consta....
Total6.162,5100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Secretaria de Política Lingüística i Idescat. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008.
.. Dades no significatives per al càlcul

Trieu una opció T=taula