Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets 24,2 57,5 81,7
Estudis primaris incomplets 113,9 172,4 286,4
Estudis primaris complets 365,6 456,7 822,4
Educació secundària 1a. etapa 961,4 798,4 1.759,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 372,5 419,8 792,3
Formació professional de grau mitjà 240,4 242,0 482,3
Formació professional de grau superior 363,5 275,6 639,0
Educació superior universitària 619,4 824,3 1.443,8
Total 3.061,0 3.246,8 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.