Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 12,4 88,9 64,9 60,1 226,3
De 25 a 34 anys 48,5 202,7 135,2 338,1 724,5
De 35 a 44 anys 95,7 267,3 233,8 512,2 1.109,1
De 45 a 54 anys 90,4 327,3 267,4 390,9 1.076,1
De 55 anys i més 1.027,7 541,8 274,4 392,1 2.236,1
Total 1.274,8 1.428,1 975,7 1.693,4 5.372,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.