Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets 32,3 45,5 77,8
Estudis primaris incomplets 169,9 146,4 316,3
Estudis primaris complets 579,7 301,0 880,7
Educació secundària 1a. etapa 812,9 615,2 1.428,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 327,1 242,1 569,2
Formació professional de grau mitjà 221,0 185,6 406,6
Formació professional de grau superior 289,2 252,2 541,5
Educació superior universitària 624,3 527,6 1.151,9
Total 3.056,4 2.315,6 5.372,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.