Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 333,7 123,0 456,7
Ajudes familiars 17,2 35,0 52,1
Assalariats 1.344,3 994,7 2.339,0
Altres 0,6 1,3 1,9
No classificables 44,8 75,9 120,7
Total 1.740,6 1.229,9 2.970,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.