Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 31,6
De 20 a 24 anys 180,0
De 25 a 29 anys 300,8
De 30 a 34 anys 363,9
De 35 a 39 anys 455,4
De 40 a 44 anys 551,1
De 45 a 49 anys 494,5
De 50 a 54 anys 433,0
De 55 a 59 anys 332,5
De 60 a 64 anys 185,3
De 65 anys i més 34,1
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles