Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Persona principal 12,6 13,5 13,0
Persona no principal 12,5 13,2 12,9
Total 12,6 13,3 12,9
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles