Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 144,4 171,6 316,0
No cursa estudis 1.413,9 1.214,0 2.627,9
Total 1.558,3 1.385,6 2.943,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles