Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 419,0 419,4 838,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 968,8 556,8 1.525,6
45 hores setmanals i més 228,0 73,8 301,8
Total 1.615,9 1.050,0 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles