Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 39,5 38,4 39,1
No assalariats 45,8 44,2 45,3
Total 40,9 39,4 40,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles