Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 30,8 25,8 28,3
De 25 anys i més 36,6 31,3 34,1
Total 36,2 30,9 33,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles