Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 67,6 72,3 139,9
De 25 a 34 anys 310,7 312,9 623,6
De 35 a 44 anys 418,5 383,8 802,3
De 45 a 54 anys 295,4 307,3 602,7
De 55 anys i més 152,0 150,5 302,5
Total 1.244,3 1.226,8 2.471,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles