Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 245,5 231,7 477,2
D'1 a 3 anys 141,1 161,6 302,7
3 anys i més 857,7 833,5 1.691,2
Total 1.244,3 1.226,8 2.471,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles