Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
S. privat o públic / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats del sector privat 1.189,3 1.279,4 2.468,7
Assalariats del sector públic 241,3 208,8 450,1
Total 1.430,6 1.488,2 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles