Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Tipus de contracte
Catalunya. 2013
 Indefinit  Temporal     Total
De 16 a 24 anys 55,6 84,4 139,9
De 25 a 54 anys 1.675,4 353,2 2.028,7
De 55 anys i més 280,1 22,4 302,5
Total 2.011,0 460,0 2.471,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles