Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Indefinit 35.591,3 30.505,7 66.097,0
Temporal 7.426,8 5.872,5 13.299,3
Total 43.018,1 36.378,1 79.396,2
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles