Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2004
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 86,9 60,6 147,4
De 25 anys i més 204,2 188,6 392,9
Total 291,1 249,2 540,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles