Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada de 16 a 64 anys
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 46,5 35,3 81,7
De 25 a 54 anys 135,8 144,7 280,5
De 55 a 64 anys 31,4 30,6 62,0
Total 213,6 210,6 424,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.