Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 2013
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 1.030,7 0,0 0,0 0,0 1.030,7
Un ocupat 162,5 843,1 0,0 0,0 1.005,6
Dos ocupats 58,4 143,8 579,6 0,0 781,7
Tres ocupats i més 5,5 13,1 24,6 83,8 127,0
Total 1.257,1 1.000,0 604,2 83,8 2.945,1
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.