Saltar al contingut principal

Taules disponibles 

Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada de 16 a 64 anys T
 (+) Taxa d'atur de 16 a 64 anys T
 (+) Població desocupada que ha treballat abans T
 Població desocupada que cerca la primera feina T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Pobl. desocupada en habit. amb tots els actius desocupats T
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.