Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 402,0 411,0 813,0
Educació 33,6 173,0 206,5
Arts, humanitats i llengües 96,7 138,5 235,1
Ciències socials, periodisme i documentació 54,6 93,6 148,3
Negocis, administració i dret 258,5 396,4 654,9
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 72,8 70,6 143,4
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 129,7 37,2 166,9
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 418,4 81,2 499,6
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 24,3 19,1 43,3
Salut i serveis socials 81,4 249,4 330,7
Serveis 65,2 116,8 181,9
Sectors no classificats en altres apartats 6,9 4,1 10,9
Total 1.644,1 1.790,7 3.434,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.