Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 397,2 420,6 817,8
Educació 26,5 143,5 170,0
Arts, humanitats i llengües 77,4 120,7 198,1
Ciències socials, periodisme i documentació 40,6 76,3 117,0
Negocis, administració i dret 248,0 389,4 637,4
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 87,9 89,0 176,8
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 126,9 26,0 152,8
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 438,0 49,6 487,5
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 19,9 8,8 28,8
Salut i serveis socials 82,5 279,6 362,1
Serveis 60,8 99,0 159,8
Sectors no classificats en altres apartats 7,9 10,3 18,1
Total 1.613,6 1.712,6 3.326,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.