Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 1.518,5 1.559,5 3.078,0
Educació 24,5 139,8 164,4
Arts, humanitats i llengües 76,7 111,5 188,2
Ciències socials, periodisme i documentació 46,8 64,3 111,1
Negocis, administració i dret 225,0 337,2 562,2
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 62,3 60,7 123,0
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 110,1 21,2 131,3
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 381,8 69,5 451,4
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 23,5 17,9 41,4
Salut i serveis socials 68,4 204,6 273,0
Serveis 47,9 92,8 140,6
Sectors no classificats en altres apartats 35,9 70,8 106,7
Total 2.621,4 2.749,8 5.371,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.