Saltar al contingut principal
Població activa que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada
Catalunya. 2018
    Valor
Formació relacionada amb l'ocupació actual176,4
Formació relacionada amb una possible futura ocupació62,3
Formació no relacionada amb el treball (interès personal)64,8
Total303,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 1.2.04
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 Activitat
 (+) Població activa T
 (+) Població activa que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població activa que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 (+) Població activa que no està cursant estudis T
 Població activa que cursa estudis no reglats T
 Per objectiu de la formació cursada T
 Sexe T
 Ocupació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.