Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'atur
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 70,0 74,1 71,5
De 20 a 24 anys 46,5 41,9 44,3
De 25 a 54 anys 20,4 20,0 20,2
De 55 anys i més 16,8 15,4 16,2
Total 22,3 21,4 21,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.